Firma i! Sp. z o.o. zawarła z ogólnopolskim operatorem telekomunikacyjnym ramową umowę na świadczenie usług serwisowych dla urządzeń Wi-Fi. Umowa dotyczy terenu całej Polski i zapewnia usunięcie awarii sieci Wi-Fi z wybranym przez abonenta SLA na poziomie 24 lub 8 godzin.

W ramach umowy świadczyć będziemy również usługi utrzymania systemów Wi-Fi, których elementami są:

  • proaktywny całodobowy monitoring pracy urządzeń,
  • zbieranie i raportowanie statystyk dotyczących zmiany konfiguracji zgodnie z wymaganiami zgłaszanymi przez abonentów usługi świadczonej przez operatora.