Podpisaliśmy umowę na modernizację pomieszczenia serwerowni w zakładzie Vesuvius Skawina Materiały Ogniotrwałe Sp. z o.o.