Pabianickie Zakłady Farmaceutyczne wzbogaciły się o dedykowane pomieszczenie DataCenter. Poza dostawą szafą i okablowaniem strukturalnym firma I! przystosowała je do wymogów bezpieczeństwa wykonując instalacje systemu gaszenia gazem, klimatyzacji precyzyjnej oraz monitoringu parametrów środowiskowych.